เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี

Advice IT Infinite Co., Ltd

Advice IT Infinite Co., Ltd

ที่อยู่ 74/1 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานเอกสาร

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ เพศชาย/หญิง สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้

สวัสดิการ โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประกันสังคม ปรับเงินเดือนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง) ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) เสื้อฟอร์มพนักงาน - กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ฯลฯ

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02-5470000 -703, 084-4237456 อีเมล์ advice_hr_204@trustmail.jobthai.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.jobthai.com/th/job/1022343 (ขนาดไฟล์: 127879)
วันที่โพสต์: 17/05/2564 เวลา 12:09:09 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ปากเกร็ด นนทบุรี