เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี/การเงิน ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง : เขตบางนา กรุงเทพฯ

บริษัท โคฟอร์จ จำกัด

บริษัท โคฟอร์จ จำกัด

ที่อยู่ 1858/17 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งบัญชี/การเงิน (Executive – Account + Admin) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป

KEY PURPOSE OF THE JOB

The Executive – Account & Administration Officer is responsible for maintaining day to day financial, accounting, administrative and personnel services in order to meet legislative requirements and support municipal operations.

MAJOR TASKS AND RESPONSIBILITIES

1. Administer and monitor the Account system in order to ensure that the municipal finances are maintained in an accurate and timely manner

2. Oversee the accounts payable and accounts receivable systems in order to ensure complete and accurate records of all moneys

3. Administer employee files and records in order to ensure accurate payment of benefits and allowances

Main Activities

4. Supervise administrative services within the municipal office

คุณสมบัติ คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำบัญชี จัดซื้อ admin ทั่วไป ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ใช้ภาษาอังกฤษคล่อง

สวัสดิการ วันหยุดประจำปี 14 วัน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ฯลฯ

ติดต่อ คุณพิชญ์นุช พันธ์ไพศาล โทรศัพท์ 085-9182266 แฟกซ์ 02-6643038 อีเมล์ pitchanut.p@coforgetech.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 10/05/2564 เวลา 13:12:57 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี/การเงิน ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง : เขตบางนา กรุงเทพฯ