เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน จัดทำเอกสาร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี สามารถรับแรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 034-417999, 086-8959322, 083-0885364 อีเมล์ Inter@ekachaihospital.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://gg.gg/oybkf
วันที่โพสต์: 7/04/2564 เวลา 10:43:11 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร