รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงธนบุรี

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

ที่อยู่ งานบรรณสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานโยธา (คนพิการ) จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดงาน ช่วยงานสร้าง ซ่อม บำรุงรักษาทาง/สะพาน สำรวจทาง/สะพาน สำรวจรางวัดที่ดินหรือทดลองวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง คัด/เขียน/ย่อแบบแปลน แผนที่งานต่างๆ จัดทำแผนที่สายทางแผนผัง แผนภูมิต่างๆ ติดตั้งป้าย เครื่องหมายและสัญจรจราจร (ในสังกัดแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงธนบุรี)

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป ในสาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม ฯลฯ

วิธีการรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบรรณสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564 (ในเวลาราชการ)

เอกสารประกาศการรับสมัคร http://gg.gg/ovm60

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.thaijobsgov.com/jobs/325574#google_vignette
วันที่โพสต์: 31/03/2564 เวลา 13:33:41 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงธนบุรี