เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซีจีเอช บางเขน กทม.

รพ.cgh

โรงพยาบาลซีจีเอช

ที่อยู่ 290 ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ทำงานเอกสาร งานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาไทย/อังกฤษได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่างานล่วงเวลา โบนัสตามผลงาน ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

ฯลฯ

ติดต่อ คุณวรรัตน์ รอดมณี โทรศัพท์ 02-5528777 ต่อ 1351 อีเมล์ cgh56.hrd@gmail.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.jobbkk.com/jobs/detail/25899/946717#
วันที่โพสต์: 8/02/2564 เวลา 09:17:52 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซีจีเอช บางเขน กทม.