เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ : เมืองชลบุรี

บริษัท เอส วาย ไทย จำกัด

บริษัท เอส วาย ไทย จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 112/91-92 หมู่ที่ 1 ต. เสม็ด อ. เมือง จ. ชลบุรี

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน เช็ค ระบุอาการเสีย ซ่อมมือถือ

คุณสมบัติ คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ

ติดต่อ นางสาวอมรรัตน์ ดีประเสริฐ โทรศัพท์ 038-282-117/081-278-4768 แฟกซ์ 038-282-118 อีเมล์ amonwhan_11@hotmail.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 1/02/2564 เวลา 15:11:15 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ : เมืองชลบุรี