เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี : คลองเตย กทม.

LINE MAN Wongnai

LINE MAN Wongnai

ที่อยู่ 8 อาคาร T-One ชั้น 26,27 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน Accountant (AP) เป็นผู้ที่ดูแลงานขาจ่ายของบริษัท ทั้งในส่วนของการบันทึกบัญชี, การตั้งโอนจ่ายชำระเงิน และ การทำรายงานภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลและประสานงานกับพนักงานหรือบุคคลภายนอกเพื่อรวบรวมติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ช่วยให้การทำงานของแผนกบัญชีบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านบัญชี AP อย่างน้อย 2 ปี

- หากมีประสบการณ์ทำงานบัญชีมาก่อน โดยเฉพาะงานด้าน AP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความคุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน, อีเมล รวมถึงสามารถใช้ MS Excel และ Google Sheet ได้

- มีความซื่อสัตย์และมีความละเอียดรอบคอบ

- ความรวดเร็วในการทำงาน

สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรมนอกบริษัท ประกันชีวิต ประกันสังคม ประกันสุขภาพ วันหยุดพักผ่อน เงินช่วยเหลือกรณีมีบุตร โบนัสประจำปี ฯลฯ

ติดต่อ คุณกาญจนา แต่งผล โทรศัพท์ 02-8215399 อีเมล์ people_recruit_public@lmwn.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://prjob.dep.go.th/job/index/detail/itemid/3243 (ขนาดไฟล์: 162)
วันที่โพสต์: 28/01/2564 เวลา 15:30:02 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี : คลองเตย กทม.