เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองชลบุรี

บริษัท อาเจไทย จำกัด

บริษัท อาเจไทย จำกัด

ที่อยู่ 700/318 หมู่6 ซอย 14 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ทำข้อมูลค่าใช้จ่าย รับ-ส่งเอกสาร รับโทรศัพท์ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท – 15,000 บาท

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน การฝึกอบรมในบริษัท ค่าอาหาร งานเลี้ยงครบรอบปีบริษัท ประกันสังคม ประกันสุขภาพ รถรับส่งประจำทาง วันหยุดพักผ่อน ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต โบนัสประจำปี ฯลฯ

ติดต่อ คุณพรชัย กิจชัยวัฒนกุล โทรศัพท์ 086-0037520 โทรสาร 038-214510 อีเมล์pornchai.kitchaiwattanakul.th@ajegroup.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://jobsee.me/5783/
วันที่โพสต์: 28/01/2564 เวลา 15:02:06 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองชลบุรี