เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/ช่างไฟฟ้า-ประปา : ปากเกร็ด นนทบุรี

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด

บริษัท บวิค-ไทย จำกัด

ที่อยู่ 489 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ต้องการรับคนพิการทำงาน

1.ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา

2.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า-ประปา จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพฯ

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี

สวัสดิการ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-9602300 ต่อ 110 อีเมล์ S.UN-IN@bythai.bouyques-construction.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 28/01/2564 เวลา 14:18:07 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/ช่างไฟฟ้า-ประปา : ปากเกร็ด นนทบุรี