เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ห้วยขวาง กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท วาย เอช เอส อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท วาย เอช เอส อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ 2445/27-30 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน งานเอกสารธุรการ พิมพ์งานและติดต่อประสานงาน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)

ติดต่อ คุณเกศราภรณ์ โทรศัพท์ 02-3181383 อีเมล์ hr_yhs@yhsi.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/10/2561 เวลา 09:07:48 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ห้วยขวาง กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท วาย เอช เอส อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท วาย เอช เอส อินเทอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่อยู่ 2445/27-30 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน งานเอกสารธุรการ พิมพ์งานและติดต่อประสานงาน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) ติดต่อ คุณเกศราภรณ์ โทรศัพท์ 02-3181383 อีเมล์ hr_yhs@yhsi.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...