เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ

บริษัท เอเชียกรีนเอนเนอจี จำกัด(มหาชน) ที่อยู่ 273/1 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ต้องการรับคนพิการทำงานธุรการ มีปรับเงินเดือน(ปี) โบนัส ประกันสังคม ชุดฟอร์ม เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป จบ ม.6, ปวช. หรือ ปวส. มีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ ทำงานในออฟฟิศได้ ติดต่อ คุณภมรรัตน์ / คุณณัฐพล โทรศัพท์ 0 2894 0088 โทรสาร 02894 0998 อีเมล์ recruitment@agecoal.com เว็บไซต์ www.agecoal.com

ขอบคุณ... http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000634811WRTMG (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: www.jobth.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 22/03/2556 เวลา 03:47:58