เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ

บริษัท โซนี่ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานดังนี้ 1)Accountant (Supervisor) : Control record Fixed Asset and calculate depreciation, Check Fixed Asset registration, and record AP & key data to EAS system, Monthly report อายุ 30 ปีขึ้นไป จบ ป.ตรี บัญชี มีความรู้ด้าน Fixed Asset มีทักษะภาษาอังกฤษดี และทักษะการใช้ MS Word, Excel, PowerPoint and Accounting software ได้ มีประสบการณ์ทำงานบัญชี-การเงิน 2-3 ปี 2)Finance Officer (Billing) : ดูแลและควบคุมการวางบิลเรียกเก็บเงินและการชำระหนี้จากลูกค้า ควบคุมการรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและออกบิลเก็บเงินทันที อายุ 24 ปีขึ้นไป จบ ป.ตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และ3)เจ้าหน้าที่เอกสาร : ตรวจสอบเอกสารและคีย์ข้อมูลด้านบัญชี และเอกสารนำเข้า-ส่งออก อายุ 20 ปีขึ้นไป จบ ปวส. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ภาษาอังกฤษดี ทุกตำแหน่ง ไม่จำกัดเพศ ติดต่อ คุณวสุธาภรณ์ กัลป์ยาณพงศ์ โทรศัพท์ 0 2715 6500 แฟกซ์ 0 2715 6555 อีเมล์ vasutaporn.ka@ap.sony.com (หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 56)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 20/03/2556 เวลา 03:31:36