เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด ที่อยู่ 226/27-29 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ต้องการรับคนพิการทำงานธุรการ-ประสานงาน หรืออื่นๆตามความถนัด มีโบนัส(ปี) ปรับเงินเดือน(ปี) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าทันตกรรม ตรวจสุขภาพ ชุดฟอร์ม ฯลฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป จบ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ ใช้MS Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ เดินขึ้น-ลงบันได้ และช่วยเหลือตัวเองได้ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 08 7974 6999 หรือ 0 2615 2440 ต่อ 4567 โทรสาร 0 2615 1059 อีเมล์ recruit@gets.co.th เว็บไซต์ www.gets.co.th

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NjExNjk2_ธุรการประสานงาน-หรือตำแหน่งอื่นๆที่ผู้สมัครสนใจ-คน.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 19/03/2556 เวลา 02:39:55