เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ที่อยู่ 699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการรับคนพิการ(ไม่จำกัดประเภท)ทำงาน ลักษณะงาน ด้านเอกสาร หรือตามความถนัด มีโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม เงินช่วยเหลือ ฯลฯ อายุ 20-35 ปี จบ ม.6-ป.ตรี ไม่จำกัดเพศ ติดต่อ คุณพรพรรณ / คุณอัจฉริยา โทรศัพท์ 0 2708 9600 ต่อ 9453, 9894 โทรสาร 0 2722 8180-1 อีเมล์ human_resource@modernform.co.th

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NTIxNjA5_ตำแหน่งงานสำหรับผู้พิการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/03/2556 เวลา 04:12:51