เชิญคนพิการทำงาน...เดินเอกสาร : กรุงเทพฯ

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด ที่อยู่ อาคาร เอสเอสที 999 ม.6 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 ต้องการรับคนพิการทำงานพนักงานเดินเอกสาร มีประกันชีวิต-สุขภาพ-อุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ(ปี) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน เงินกู้ เงินช่วยเหลืออื่นๆ โบนัส ชุดฟอร์ม ฯลฯ อายุ 20 ปีขึ้นไป จบ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ ประสานงานกับหน่วยงานได้ มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถเดินทางมาทำงานและช่วยเหลือตัวเองได้ ติดต่อ คุณรุ่งทิวา โทรศัพท์ 0 2733 6080-99 โทรสาร 0 2375 8160-1 อีเมล์ rungtiwa@sst.co.th เว็บไซต์ www.sst.co.th

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NjEzMDc0_พนักงานเดินเอกสาร-คนพิการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/03/2556 เวลา 03:43:10