เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ

บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่อยู่ 21 อาคารTST แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานพนักงานทั่วไป 3 อัตรา (โครงการAbstract พหลโยธิน) เงินเดือนตามตกลง มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและสุขภาพ ตรวจสุขภาพ(ปี) และสหกรณ์ออมทรัพย์ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา หากมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณหนึ่งหทัย อยู่น้อย โทรศัพท์ 0 2273 8511-5 ต่อ 1418 โทรสาร 0 2273 8516 อีเมล์ recruitment@btsgroup.co.th

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 13/03/2556 เวลา 02:56:54