เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) ที่อยู่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ 1)พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม และ2)พนักงานทั่วไป รวม 20 อัตรา มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส(ปี) ชุดฟอร์ม ขึ้นเงินเดือน(ปี) ตรวจร่างกาย(ปี) ฯลฯ จบป.6 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ฯลฯ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล(คุณหยง/คุณทิพ) โทรศัพท์ 08 1358 6348 หรือ 0 2295 1117 โทรสาร 0 2294 5101 อีเมล์ hrrecruit@thanulux.com เว็บไซต์ www.thanulux.com

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NTE3MDQw_พนง.เย็บจักรอุตสาหกรรม-พนง.ทั่วไป-รับผู้พิการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 11/03/2556 เวลา 04:14:00