เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ

บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารฟิวเจอร์มาร์ท 295 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ต้องการรับคนพิการ(แขน/ขาไม่เท่ากัน)ทำงานดังนี้ 1)แม่บ้าน-ทำความสะอาดทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และ2)ธุรการ-เอกสาร จบปวช.ขึ้นไป รวม 5 อัตรา มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส เบี้ยขยัน(บางตำแหน่ง) งานเลี้ยง(ปี) ประกันสุขภาพ ฯลฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณณัฐนนท์ ศุภวงศานนท์ โทรศัพท์ 0 2689 2689 ต่อ 861, 814 โทรสาร 0 2689 2700 อีเมล์ nattanon@stms.co.th เว็บไซต์ www.stms.co.th

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NTQ3ODg4_พนักงาน-คนพิการ-ในตำแหน่งแม่บ้าน-และธุรการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 11/03/2556 เวลา 03:25:42