เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ

กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ที่อยู่ 115,117,119 ซ.รามคำแหง 58/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ต้องการรับคนพิการทำงานรับโทรศัพท์ 2 อัตรา ลักษณะงาน ต้อนรับลูกค้าและรับโทรศัพท์ภายในองค์กร มีกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เบี้ยเลี้ยง ชุดฟอร์ม ตรวจสุขภาพ(ปี) ฯลฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป จบปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มีทักษะการสื่อสารที่ดี พิมพ์งานได้ มีบัตรประจำตัวคนพิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ติดต่อ คุณพัชรากร สนอ่อง โทรศัพท์ 0 2374 4640 ต่อ 203 โทรสาร 0 2374 6708 อีเมล์ personnel@itc-group.co.th เว็บไซต์ www.itc-group.co.th

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NTExMDU0_เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์-คนพิการ-.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/03/2556 เวลา 04:04:06