เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร

บริษัท อาซีฟา จำกัด ที่อยู่ 5 ม.1 ถ.พระราม2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 47000 ต้องการรับคนพิการทำงานพนักงาน 7 อัตรา ลักษณะงาน ทำงานในไลน์ผลิต มีกองทุนประกันสังคม ที่พัก ชุดฟอร์ม เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพ(ปี) ฯลฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป จบป.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มีบัตรประจำตัวคนพิการ หากทำงานด้านเอกสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณบัวชุม ดอกแขมกลาง โทรศัพท์ 0 2686 7777 ต่อ 1601 โทรสาร 0 2686 7788 อีเมล์ hrd@asefa.co.th เว็บไซต์ www.asefa.co.th

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NTMzMDk4_พนักงานทั่วไป-คนพิการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/03/2556 เวลา 03:36:35