เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ

บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์(ไทยแลนด์) จำกัด ที่อยู่ 2409/5-9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ต้องการรับคนพิการทำงาน มีโอที ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ชุดฟอร์ม เงินช่วยเหลือพิธีศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สิทธิลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านกับธนาคารฯ ปรับค่าจ้าง(ปี) และโบนัส อายุ 20 ปีขึ้นไป จบม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ ทำงานจันทร์-ศุกร์ ใช้Ms Office(Word, Excel) ได้ มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีความขยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และช่วยเหลือตัวเองได้ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 0 2318 0965-8 ต่อ 414 โทรสาร 0 2718 0781 หรือ 0 2318 0969 อีเมล์ recruitment@alliedmetals.com, chutima@alliedmetals.com หรือ natthananta@alliedmetals.com เว็บไซต์ www.alliedmetals.com

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NjE2MjA0_รับสมัครคนพิการ-ทุพพลภาพ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 7/03/2556 เวลา 04:37:33