เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด ที่อยู่ 9 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานดังนี้ 1)ฝ่ายผลิต 2)ล้างจาน 3)คนสวน 4)ธุรการ และ5)รับโทรศัพท์ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส(ปี) ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ส่วนลดในการซื้อสินค้าและร้านอาหาร ฯลฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป จบป.4 ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตำแหน่งธุรการและรับโทรศัพท์สามารถใช้ MS Office ได้ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 0 2632 8100-4 ต่อ 6237, 6267 หรือ 08 5660 7339 โทรสาร 0 2632 8111 อีเมล์ recruit_sw@jimthompson.com, jtretail@hotmail.com เว็บไซต์ www.jimthompson.com

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NjA0MzYz_ผู้พิการ-มีบัตรประจำตัวคนพิการ.html (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 03:42:25