เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย

บริษัท พี.เอ.เอส. พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ที่อยู่ 2/11 ถ.พิศาลสุนทรกิจ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ 1)ทรัพยากรบุคคล 2)จัดซื้อ-ธุรการ เงินเดือนตามตกลง มีชุดฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ(ปี) โบนัส(ปี) วันหยุด(ปี) และค่าล่วงเวลา อายุ 20 ปีขึ้นไป จบปวช. ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ ใช้ MS Office ได้ หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน หรือจัดซื้อ-ธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 5564 1200-3 ต่อ 133 โทรสาร 0 5564 1215 อีเมล์ hrm_pas@sornthongoil.com

ขอบคุณ... http://www.jobth.com/detailjob_careerjet.php?gid=0000562369BKSFT (ขนาดไฟล์: 167)

และ http://www.jobth.com/detailjob_careerjet.php?gid=0000562367FRIHT (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: www.jobth.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 05:20:33