เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ที่อยู่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ซ.รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ต้องการรับคนพิการทำงานรับโทรศัพท์ 5 อัตรา ลักษณะงาน รับโทรศัพท์ ประกาศเสียงตามสาย และคัดแยกจดหมาย มีพักร้อน(ปี) สหกรณ์ออมทรัพย์ รางวัลอายุงาน บ้านพักตากอากาศ โบนัส ประกันชีวิต ทุนการศึกษาบุตร และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อายุ 18 ปีขึ้นไป จบปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา ใช้ Ms Office ได้ มีบัตรประจำตัวคนพิการ ติดต่อ คุณประไพ การะเกตุ / คุณสุภางค์ เณรบำรุง / คุณศัสยา นิ่มละมุล / คุณมณีวัฒนา เอี่ยมบุญฑริก โทรศัพท์ 0 2367 1407-10 โทรสาร 0 2367 1594 อีเมล์ recruitment@bjc.co.th เว็บไซต์ www.bjc.co.th

ขอบคุณ... http://www.jobbkk.com/th/job/jobs_NTM5Nzcw_-รับสมัครคนพิการทำงานรับโทรศัพท์-5-อัตรา_Y2FyZWVyamV0.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 04:55:39