เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี

บริษัท ไทยไทโย จำกัด ที่อยู่ 1/5 ม.6 ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ต้องการรับคนพิการ(ยกเว้นคนพิการร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น)ทำงานดังนี้ 1)ธุรการ 2)ฝ่ายผลิต และ3)พนักงาน(ตามความเหมาะสม) รวม 10 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน มีเบี้ยขยัน ค่าทักษะวิชาชีพ ชุดฟอร์ม รถรับ-ส่ง ตรวจสุขภาพ(ปี) ประกันสังคม วันพักร้อน โบนัส(ปี) ปรับเงินเดือน(ปี) เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา สามารถสื่อสารได้ ติดต่อ คุณกัณตณา / คุณปาริชาติ โทรศัพท์ 0 2987 8801 หรือ 086 329 9374 โทรสาร 0 2569 1691 อีเมล์ recruitment@thaitaiyo.co.th เว็บไซต์ www.thaitaiyo.co.th

ขอบคุณ... http://www.jobth.com/detailjob_careerjet.php?gid=0000532661AAIAD

ที่มา: www.jobth.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 03:52:06