เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ

บริษัท แพรคติก้า จำกัด ที่อยู่ 1/8 ม.1 ถ.สุขาภิบาล5 ซ.94 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานOperator ลักษณะงาน รับ-ต่อสายโทรศัพท์ภายนอกและภายใน และบันทึกการรับ-โอนสาย เงินเดือนตามตกลง มีรถรับ-ส่ง(ตามกำหนด) ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยคนพิการ และตรวจสุขภาพ(ปี) อายุ 20-40 ปี ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา สามารถขึ้น-บันได และเข้า-ออก ห้องน้ำได้ ติดต่อ คุณธีรชัย ปาลวงศ์ โทรศัพท์ 0 2533 3955 โทรสาร 0 2533 3644 อีเมล์ teerachai@practika.com

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 12/02/2556 เวลา 02:38:01