เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด(มหาชน) ที่อยู่ 202 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานพนักงาน 3 อัตรา ลักษณะงาน งานเอกสาร คอมพิวเตอร์ และประสานงานทั่วไป เงินเดือน 12,000 บาท มีค่าอาหาร เบี้ยขยัน โบนัส รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์ม ค่ากะ ปรับค่าจ้าง งานปีใหม่ และค่ารักษาพยาบาล อายุ 20 ปีขึ้นไป จบปวช. ไม่จำกัดเพศ มีทักษะคอมพิวเตอร์ ใช้ MS Office ได้ ติดต่อ คุณเพ็ญทิพย์ ศรีหะทัย โทรศัพท์ 0 3849 0760-7 โทรสาร 0 3849 0768 อีเมล์ penthip_s@thaisummit-harness.co.th

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/02/2556 เวลา 08:03:00