เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 2034/116-123, 136-143 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 27-28, 32-33 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ต้องการรับคนพิการทำงานธุรการ หรือประสานงาน มีประกันชีวิต-สุขภาพ-อุบัติเหตุ(กลุ่ม) ประกันสังคม และโบนัส อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ จบม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 0 2770 9572 หรือ 0 2770 9094 อีเมล์ recruitment@krungthai-axa.co.th

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/02/2556 เวลา 13:56:00

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

สถิติความสนใจ

ชอบ: 1 คน (100%)

ไม่ชอบ: 0 คน (0%)

ไม่มีความเห็น: 0 คน (0%)

จำนวนคนโหวตทั้งหมด: 1 คน (100%)