ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 7

 1. 91เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 1999/0 18/06/2564
 2. 92รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรม... 1993/0 14/06/2564
 3. 93รับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนก... 1261/0 25/05/2564
 4. 94**ปิดรับสมัคร**รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร... 1058/0 6/05/2564
 5. 95**ปิดรับสมัคร**รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว... 1008/0 6/05/2564
 6. 96รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นข้า... 1489/0 5/04/2564
 7. 97รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) : สำ... 1556/0 24/11/2563
 8. 98เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการ... 1290/0 2/11/2563
 9. 99รับพนักงานราชการคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ / ตำแหน่งทรัพยากรบุ... 2927/0 29/06/2563
 10. 100รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบุคลากร : กรมประมง... 2056/0 23/06/2563
 11. 101รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 1533/0 22/06/2563
 12. 102รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 1511/0 17/06/2563
 13. 103รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบรรณารักษ์ : กรมปร... 1594/0 15/06/2563
 14. 104รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมพัฒนาสั... 2825/0 2/06/2563
 15. 105เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนั... 3332/0 27/02/2563