ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 201

 1. 3001เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 3482/0 18/06/2564
 2. 3002รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรม... 3411/0 14/06/2564
 3. 3003รับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนก... 2551/0 25/05/2564
 4. 3004**ปิดรับสมัคร**รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร... 2274/0 6/05/2564
 5. 3005**ปิดรับสมัคร**รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว... 2266/0 6/05/2564
 6. 3006รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นข้า... 2886/0 5/04/2564
 7. 3007รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) : สำ... 2857/0 24/11/2563
 8. 3008เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการ... 2453/0 2/11/2563
 9. 3009รับพนักงานราชการคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ / ตำแหน่งทรัพยากรบุ... 4250/0 29/06/2563
 10. 3010รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบุคลากร : กรมประมง... 3231/0 23/06/2563
 11. 3011รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 2753/0 22/06/2563
 12. 3012รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง ... 2934/0 17/06/2563
 13. 3013รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบรรณารักษ์ : กรมปร... 2709/0 15/06/2563
 14. 3014รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมพัฒนาสั... 3990/0 2/06/2563
 15. 3015เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนั... 4488/0 27/02/2563