ข่าว/บทความเกี่ยวกับอาชีพ หน้า 3

 1. 31สานต่อปณิธาน รัชกาลที่ 9 คนพิการ-ผู้สูงวัย มีงานทำ 12751/5 24/11/2559
 2. 32"จ้างงานคนพิการทำงานในเหล่ากาชาด" 12706/0 12/11/2559
 3. 33“เอไอเอส”เปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่ขอนแก่นมุ่งสร้างงานให้ผู้พิการม... 13920/0 15/09/2559
 4. 34"กลุ่มเซ็นทรัล" สนับสนุนอาชีพแก่คนพิการ สร้างสังคมเท่าเทียม 14850/0 1/09/2559
 5. 35AIS เปิดศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call center แด่ผู้พิการแห่งที่ 9 จ.แ... 13411/0 31/05/2559
 6. 36จัดวันนัดพบแรงงาน คนพิการมีงานทำ 26 เม.ย.นี้ 14140/1 20/04/2559
 7. 37พม.ย้ำนายจ้างดูแลคนพิการตามกฎหมาย 14554/0 31/01/2557
 8. 38รง.ถก พม.ออกระเบียบให้ที่ขายสินค้าผู้พิการ ยันคงสัดส่วนจ้างงานผู... 14821/0 25/12/2556
 9. 39โครงการ “สู้ไม่ถอย” แก้ปัญหาการจ้างงานผู้พิการ 12837/0 10/10/2556
 10. 40อมตะดัน “มหกรรมแรงงานผู้พิการ” 16332/1 29/09/2556
 11. 41มศว นำร่องมหาวิทยาลัยแห่งแรกรับคนพิการทำงานร้อยละ 1 14906/0 18/09/2556
 12. 4240 สว.ขู่ยื่นศาล-ปปช.ฟันแก้รัฐธรรมนูญ 14308/0 12/09/2556
 13. 43การรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ 14418/2 10/09/2556
 14. 44กระทรวงแรงงานส่งเสริมสถานประกอบการจ้าง"ผู้พิการ"ตามกฎหมาย 14444/0 6/09/2556
 15. 45กระทรวงแรงงานส่งเสริมสถานประกอบการจ้าง"ผู้พิการ"ตามกฎหมาย 14066/2 5/09/2556