ข่าว/บทความเกี่ยวกับอาชีพ หน้า 2

 1. 16สานต่อปณิธาน รัชกาลที่ 9 คนพิการ-ผู้สูงวัย มีงานทำ 12747/5 24/11/2559
 2. 17"จ้างงานคนพิการทำงานในเหล่ากาชาด" 12698/0 12/11/2559
 3. 18“เอไอเอส”เปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่ขอนแก่นมุ่งสร้างงานให้ผู้พิการม... 13920/0 15/09/2559
 4. 19"กลุ่มเซ็นทรัล" สนับสนุนอาชีพแก่คนพิการ สร้างสังคมเท่าเทียม 14848/0 1/09/2559
 5. 20AIS เปิดศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call center แด่ผู้พิการแห่งที่ 9 จ.แ... 13401/0 31/05/2559
 6. 21จัดวันนัดพบแรงงาน คนพิการมีงานทำ 26 เม.ย.นี้ 14138/1 20/04/2559
 7. 22พม.ย้ำนายจ้างดูแลคนพิการตามกฎหมาย 14552/0 31/01/2557
 8. 23รง.ถก พม.ออกระเบียบให้ที่ขายสินค้าผู้พิการ ยันคงสัดส่วนจ้างงานผู... 14820/0 25/12/2556
 9. 24โครงการ “สู้ไม่ถอย” แก้ปัญหาการจ้างงานผู้พิการ 12834/0 10/10/2556
 10. 25อมตะดัน “มหกรรมแรงงานผู้พิการ” 16324/1 29/09/2556
 11. 26มศว นำร่องมหาวิทยาลัยแห่งแรกรับคนพิการทำงานร้อยละ 1 14903/0 18/09/2556
 12. 2740 สว.ขู่ยื่นศาล-ปปช.ฟันแก้รัฐธรรมนูญ 14307/0 12/09/2556
 13. 28การรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ 14414/2 10/09/2556
 14. 29กระทรวงแรงงานส่งเสริมสถานประกอบการจ้าง"ผู้พิการ"ตามกฎหมาย 14435/0 6/09/2556
 15. 30กระทรวงแรงงานส่งเสริมสถานประกอบการจ้าง"ผู้พิการ"ตามกฎหมาย 14064/2 5/09/2556