ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 7

  1. 91คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 1665/0 6/11/2566
  2. 92คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 2814/0 3/10/2565
  3. 93คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 4549/0 25/05/2564
  4. 94คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 4073/0 25/05/2564
  5. 95คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 3815/0 25/05/2564
  6. 96คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 3652/0 25/05/2564
  7. 97คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 3721/0 29/04/2564
  8. 98คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 3641/0 22/04/2564
  9. 99คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 3808/0 22/04/2564
  10. 100คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 3534/0 22/03/2564
  11. 101คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 3654/0 22/03/2564
  12. 102คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 3643/0 22/03/2564
  13. 103คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 3584/0 22/03/2564
  14. 104คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 3984/0 16/02/2564
  15. 105คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 3940/0 16/02/2564