ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 7

 1. 91คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 71/0 6/11/2566
 2. 92คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1331/0 3/10/2565
 3. 93คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3027/0 25/05/2564
 4. 94คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 2598/0 25/05/2564
 5. 95คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2313/0 25/05/2564
 6. 96คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2201/0 25/05/2564
 7. 97คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2222/0 29/04/2564
 8. 98คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2168/0 22/04/2564
 9. 99คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2364/0 22/04/2564
 10. 100คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2057/0 22/03/2564
 11. 101คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2190/0 22/03/2564
 12. 102คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2170/0 22/03/2564
 13. 103คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2127/0 22/03/2564
 14. 104คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 2466/0 16/02/2564
 15. 105คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 2453/0 16/02/2564