ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 6

 1. 76คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 1925/0 6/11/2566
 2. 77คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 2967/0 3/10/2565
 3. 78คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 4726/0 25/05/2564
 4. 79คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 4290/0 25/05/2564
 5. 80คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 4044/0 25/05/2564
 6. 81คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 3813/0 25/05/2564
 7. 82คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 3932/0 29/04/2564
 8. 83คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 3782/0 22/04/2564
 9. 84คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 3963/0 22/04/2564
 10. 85คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 3743/0 22/03/2564
 11. 86คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 3815/0 22/03/2564
 12. 87คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 3826/0 22/03/2564
 13. 88คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 3749/0 22/03/2564
 14. 89คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 4179/0 16/02/2564
 15. 90คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 4175/0 16/02/2564