ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 1121/0 6/11/2566
 2. 62คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 2278/0 3/10/2565
 3. 63คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3967/0 25/05/2564
 4. 64คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 3491/0 25/05/2564
 5. 65คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 3235/0 25/05/2564
 6. 66คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 3096/0 25/05/2564
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 3153/0 29/04/2564
 8. 68คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 3067/0 22/04/2564
 9. 69คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 3258/0 22/04/2564
 10. 70คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2966/0 22/03/2564
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 3091/0 22/03/2564
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 3064/0 22/03/2564
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 3013/0 22/03/2564
 14. 74คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 3406/0 16/02/2564
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 3372/0 16/02/2564