ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 4

 1. 46คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 1925/0 6/11/2566
 2. 47คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 2968/0 3/10/2565
 3. 48คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 4728/0 25/05/2564
 4. 49คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 4291/0 25/05/2564
 5. 50คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 4046/0 25/05/2564
 6. 51คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 3813/0 25/05/2564
 7. 52คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 3932/0 29/04/2564
 8. 53คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 3782/0 22/04/2564
 9. 54คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 3963/0 22/04/2564
 10. 55คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 3743/0 22/03/2564
 11. 56คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 3816/0 22/03/2564
 12. 57คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 3827/0 22/03/2564
 13. 58คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 3749/0 22/03/2564
 14. 59คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 4179/0 16/02/2564
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 4175/0 16/02/2564