ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 201

 1. 3001คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 546/0 3/10/2565
 2. 3002คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 2110/0 25/05/2564
 3. 3003คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 1719/0 25/05/2564
 4. 3004คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 1465/0 25/05/2564
 5. 3005คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 1471/0 25/05/2564
 6. 3006คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 1450/0 29/04/2564
 7. 3007คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 1327/0 22/04/2564
 8. 3008คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 1566/0 22/04/2564
 9. 3009คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 1391/0 22/03/2564
 10. 3010คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 1513/0 22/03/2564
 11. 3011คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 1508/0 22/03/2564
 12. 3012คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 1483/0 22/03/2564
 13. 3013คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 1604/0 16/02/2564
 14. 3014คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 1595/0 16/02/2564
 15. 3015คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : น... 1480/0 16/02/2564