ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 201

 1. 3001คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 71/0 6/11/2566
 2. 3002คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1331/0 3/10/2565
 3. 3003คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3027/0 25/05/2564
 4. 3004คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 2598/0 25/05/2564
 5. 3005คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2313/0 25/05/2564
 6. 3006คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2201/0 25/05/2564
 7. 3007คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2222/0 29/04/2564
 8. 3008คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2168/0 22/04/2564
 9. 3009คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2364/0 22/04/2564
 10. 3010คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2057/0 22/03/2564
 11. 3011คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2190/0 22/03/2564
 12. 3012คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2170/0 22/03/2564
 13. 3013คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2127/0 22/03/2564
 14. 3014คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 2466/0 16/02/2564
 15. 3015คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 2453/0 16/02/2564