ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 196

 1. 2926คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 71/0 6/11/2566
 2. 2927คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1331/0 3/10/2565
 3. 2928คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3027/0 25/05/2564
 4. 2929คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 2598/0 25/05/2564
 5. 2930คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2313/0 25/05/2564
 6. 2931คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2201/0 25/05/2564
 7. 2932คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2222/0 29/04/2564
 8. 2933คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2168/0 22/04/2564
 9. 2934คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2364/0 22/04/2564
 10. 2935คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2057/0 22/03/2564
 11. 2936คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2190/0 22/03/2564
 12. 2937คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2170/0 22/03/2564
 13. 2938คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2127/0 22/03/2564
 14. 2939คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 2466/0 16/02/2564
 15. 2940คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 2453/0 16/02/2564