ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 11

 1. 151คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 700/0 6/11/2566
 2. 152คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1857/0 3/10/2565
 3. 153คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3545/0 25/05/2564
 4. 154คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 3077/0 25/05/2564
 5. 155คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2824/0 25/05/2564
 6. 156คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2685/0 25/05/2564
 7. 157คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2739/0 29/04/2564
 8. 158คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2665/0 22/04/2564
 9. 159คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2849/0 22/04/2564
 10. 160คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2565/0 22/03/2564
 11. 161คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2682/0 22/03/2564
 12. 162คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2659/0 22/03/2564
 13. 163คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2601/0 22/03/2564
 14. 164คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 2992/0 16/02/2564
 15. 165คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 2968/0 16/02/2564