ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านการสื่อสาร (พูดไม่ชัด) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม ... 91/0 20/09/2560
 2. 2คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : กรุงเทพฯ 402/0 5/09/2560
 3. 3คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : ได้ทุกพื้นที่ 353/0 5/09/2560
 4. 4คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานที่เหมาะสม : ได้ทุกพื้นที่ 337/0 5/09/2560
 5. 5คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์ :... 342/0 5/09/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน งาน... 910/0 21/08/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านบัญชี : กทม. 702/0 21/08/2560
 8. 8คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางก... 650/0 21/08/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านคอมพิวเตอร์ คลังสินค... 695/0 21/08/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 677/0 21/08/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟฟ... 624/0 21/08/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านกราฟฟิค ถ่ายภาพ... 591/0 21/08/2560
 13. 13คนพิการทางด้านร่าง-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ชล... 619/0 21/08/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย – ใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... 569/0 21/08/2560
 15. 15คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานางด้านออกแบบ เครื่องประดับ : บาง... 935/0 21/07/2560