ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 178/0 16/02/2560
 2. 2คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านธุรการ/ประสานงาน : ปทุมธานี 153/0 16/02/2560
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ 164/0 16/02/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการเปลี่ยนงาน : สมุทรปราการ 108/0 16/02/2560
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางเข... 127/0 16/02/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 146/0 16/02/2560
 7. 7คนพิการทางด้านสายตา (ตาบอด 1 ข้าง) ต้องการงานทางด้าน Operator / ... 138/0 16/02/2560
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ จัดซื้อจัด... 138/0 16/02/2560
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล... 752/0 2/02/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอม/ งานช่างต่า... 566/0 2/02/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 601/0 2/02/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 514/0 2/02/2560
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประชาสัม... 509/0 2/02/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ โปรแกรมเมอร์ Adm... 559/0 1/02/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานต่างๆที่เ... 595/0 1/02/2560