ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 123/0 25/05/2560
 2. 2คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ... 99/0 25/05/2560
 3. 3คนพิการทางการได้ยินต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 141/0 25/05/2560
 4. 4คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต/สโตร์ : ช... 142/0 24/05/2560
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ 568/0 16/05/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป งานตามความเหมาะ... 471/0 16/05/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราก... 384/0 16/05/2560
 8. 8คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทำความสะอาด แม่บ้าน : สุราษฎร์ธานี 550/0 12/05/2560
 9. 9คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ งานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 638/0 11/05/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ทั่วไป : เ... 586/0 11/05/2560
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ คีย์ข้... 562/0 11/05/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ราษฎร... 736/0 5/05/2560
 13. 13คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการทำงานทั่วไป : นครราชสีมา 645/0 5/05/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสารต่าง... 944/0 26/04/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้าน Admin, ดูแลร... 820/0 26/04/2560