ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานางด้านออกแบบ เครื่องประดับ : บาง... 154/0 21/07/2560
 2. 2คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สตูล 122/0 21/07/2560
 3. 3คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านซ่อมบำรุง งานทั่วไป :... 112/0 21/07/2560
 4. 4คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป : ร่มเกล้า ... 90/0 21/07/2560
 5. 5คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ร่มเกล้า กทม. 124/0 21/07/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 200/0 20/07/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : เชียง... 135/0 20/07/2560
 8. 8คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ... 118/0 20/07/2560
 9. 9คนพิการร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธรการ/คลังสินค้า : หนองจ... 993/0 26/06/2560
 10. 10คนพิการทางการสื่อสาร ต้องการงานตามความสามารถ : มหาสารคาม 922/0 26/06/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดอนเมือ... 897/0 26/06/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านกฎหมาย ทนายความ ว... 822/0 26/06/2560
 13. 13คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ส... 1248/0 7/06/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านงานฟรีแลนด์ งาน... 1318/0 7/06/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านบุคคล ธุรการ งานกราฟ... 1338/0 7/06/2560