ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสารต่าง... ใหม่ล่าสุด 67/0 26/04/2560
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้าน Admin, ดูแลร... ใหม่ล่าสุด 59/0 26/04/2560
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน :... 107/0 25/04/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : สมุทรป... 98/0 25/04/2560
 5. 5คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : ส... 81/0 25/04/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมกับความพิก... 1314/0 30/03/2560
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 1044/0 30/03/2560
 8. 8คนพิการนั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ : พัทยา 937/0 30/03/2560
 9. 9คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการงานทางด้านบัญชี การเงิน : เมืองชล... 1093/0 27/03/2560
 10. 10คนพิการทางการสื่อความหมาย ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต : ป... 1063/0 27/03/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเต... 1157/0 24/03/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการงานทางด้านธุรการหรืองานตา... 950/0 24/03/2560
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ บรรณา... 1032/0 21/03/2560
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปตามความเหมาะสม : อ... 1051/0 21/03/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรือตามความเหมาะ... 1006/0 21/03/2560