ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านวิศวกร : นครราชสีม... 448/0 23/11/2560
 2. 2คนพิการทางด้านสายตา (เลือนราง) ต้องการงานทางด้านบุคคล : ปริมณฑล,... 435/0 23/11/2560
 3. 3คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : ... 476/0 23/11/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สวนหล... 460/0 23/11/2560
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป :... 593/0 20/11/2560
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 502/0 20/11/2560
 7. 7คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานบ... 481/0 20/11/2560
 8. 8คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 465/0 20/11/2560
 9. 9คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ : ... 407/0 20/11/2560
 10. 10คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์งานรับโทรศัพท์... 374/0 20/11/2560
 11. 11คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานด้านธุรการ งานเอกสาร : บ... 411/0 20/11/2560
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย (กำมือขวาไม่ได้) ต้องการทำงานตามความเหมาะส... 803/0 1/11/2560
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย (มือซ้ายผิดรูป) ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเ... 797/0 1/11/2560
 14. 14คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : นครศรีธรรมราช 845/0 18/10/2560
 15. 15คนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 918/0 18/10/2560