ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : บางพลี ... 109/0 21/02/2561
 2. 2คนพิการทำงานร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที... 106/0 21/02/2561
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์... 86/0 21/02/2561
 4. 4คนพิการทางการเคลื่อนไหว นั่งวีลแชร์ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอ... 89/0 21/02/2561
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดลพบุ... 141/0 19/02/2561
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคลังสินค้า : ปท... 676/0 30/01/2561
 7. 7คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : ดินแดง กทม. 488/0 30/01/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : พิษณุโลก 519/0 29/01/2561
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป หรือตามความเหมาะส... 612/1 29/01/2561
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเปลี่ยนงานด้านธุรการ : ก... 1223/0 11/01/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 874/0 9/01/2561
 12. 12คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ : บางนา กทม. 818/0 8/01/2561
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้าน รับ-ส่งเอกสาร : ป... 957/0 8/01/2561
 14. 14คนพิการทางด้านจิตใจ ต้องการงานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพมห... 935/0 8/01/2561
 15. 15คนพิการสายตาเลือนราง ต้องการทำงานทางด้าน Call Center, Operator ง... 794/0 8/01/2561