ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ : อยุธยา 464/0 25/07/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานธุรการ : มหาสารคาม 443/0 25/07/2561
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการทำงานในจังหวัดปทุมธาน... 483/0 25/07/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 524/0 23/07/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 476/0 23/07/2561
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุราษ... 474/0 23/07/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานที่สามารถทำที่บ... 426/0 23/07/2561
 8. 8คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 507/0 23/07/2561
 9. 9คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทั่วไป : รามอินทรา กทม. 537/0 23/07/2561
 10. 10คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปราการ 781/0 26/06/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : นนทบุ... 812/0 26/06/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์/ออก... 803/0 26/06/2561
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ บุคคล : ... 965/0 19/06/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... 860/0 18/06/2561
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานสอน หรืองานอื่นๆตามความเ... 934/0 18/06/2561