ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT ... 186/0 15/05/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 205/0 15/05/2561
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 319/0 8/05/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 281/0 8/05/2561
 5. 5คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ : บางกะปิ กทม. 273/0 8/05/2561
 6. 6คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านโอเปอร์เรเตอร์หรือคอมพิวเ... 288/0 7/05/2561
 7. 7คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/คีย์ข้อมูล : ทวีวัฒน... 682/0 3/04/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานใรเขตพื้นที่จังหวัดอุบ... 511/0 3/04/2561
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านการผลิต หรืองานตามคว... 552/0 3/04/2561
 10. 10คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ชัยภูมิ 505/0 3/04/2561
 11. 11คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานตามความเหมาะสม : กทม. 1145/0 7/03/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป ตามความเหมาะสม ... 1035/0 7/03/2561
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเหมาะสม... 1051/0 6/03/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธ... 1040/0 27/02/2561
 15. 15คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ลำปาง 1036/0 27/02/2561