ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรกา... 217/0 16/01/2562
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางบัญชี ธุรการ ใน... 192/0 16/01/2562
 3. 3คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการ งานพัสดุ ในพื้นที่อำเ... 195/0 16/01/2562
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการเอก... 200/0 16/01/2562
 5. 5คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บางรัก กทม. 173/0 16/01/2562
 6. 6คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการเอกสาร : บางกอกน้อย กทม. 178/0 16/01/2562
 7. 7คนพิการทางด้านออทิสติก ต้องการทำงาน Office : หลักสี่ กทม. 379/0 8/01/2562
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (พิการแขนข้างซ้าย) ต้องการทำงานทาง... 414/0 8/01/2562
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเต... 403/0 8/01/2562
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการปร... 770/0 6/12/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนขวา) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ... 677/0 6/12/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร คีย... 657/0 6/12/2561
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ใส่ขาเทียม) ต้องการทำงานทางด้านซ่... 663/0 6/12/2561
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธนาคาร งานราชกา... 648/0 6/12/2561
 15. 15คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 1146/0 29/10/2561