ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 8

 1. 106คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 207/0 6/11/2566
 2. 107คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1462/0 3/10/2565
 3. 108คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3159/0 25/05/2564
 4. 109คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 2692/0 25/05/2564
 5. 110คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2429/0 25/05/2564
 6. 111คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2310/0 25/05/2564
 7. 112คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2348/0 29/04/2564
 8. 113คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2282/0 22/04/2564
 9. 114คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2475/0 22/04/2564
 10. 115คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2166/0 22/03/2564
 11. 116คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2288/0 22/03/2564
 12. 117คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2274/0 22/03/2564
 13. 118คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2232/0 22/03/2564
 14. 119คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 2598/0 16/02/2564
 15. 120คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 2571/0 16/02/2564