ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 64/0 6/11/2566
 2. 62คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1327/0 3/10/2565
 3. 63คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 2968/0 25/05/2564
 4. 64คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 2556/0 25/05/2564
 5. 65คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2266/0 25/05/2564
 6. 66คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2194/0 25/05/2564
 7. 67คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2192/0 29/04/2564
 8. 68คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2105/0 22/04/2564
 9. 69คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2310/0 22/04/2564
 10. 70คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2053/0 22/03/2564
 11. 71คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2180/0 22/03/2564
 12. 72คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2164/0 22/03/2564
 13. 73คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2118/0 22/03/2564
 14. 74คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 2403/0 16/02/2564
 15. 75คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 2393/0 16/02/2564