ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 3

 1. 31คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 764/0 6/11/2566
 2. 32คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1923/0 3/10/2565
 3. 33คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3611/0 25/05/2564
 4. 34คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 3145/0 25/05/2564
 5. 35คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2891/0 25/05/2564
 6. 36คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2753/0 25/05/2564
 7. 37คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2807/0 29/04/2564
 8. 38คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2731/0 22/04/2564
 9. 39คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2916/0 22/04/2564
 10. 40คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2632/0 22/03/2564
 11. 41คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2751/0 22/03/2564
 12. 42คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2725/0 22/03/2564
 13. 43คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2666/0 22/03/2564
 14. 44คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 3060/0 16/02/2564
 15. 45คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 3033/0 16/02/2564