ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 201

 1. 3001คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 1527/0 6/11/2566
 2. 3002คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 2684/0 3/10/2565
 3. 3003คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 4408/0 25/05/2564
 4. 3004คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 3920/0 25/05/2564
 5. 3005คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 3667/0 25/05/2564
 6. 3006คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 3518/0 25/05/2564
 7. 3007คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 3576/0 29/04/2564
 8. 3008คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 3509/0 22/04/2564
 9. 3009คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 3672/0 22/04/2564
 10. 3010คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 3384/0 22/03/2564
 11. 3011คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 3516/0 22/03/2564
 12. 3012คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 3496/0 22/03/2564
 13. 3013คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 3441/0 22/03/2564
 14. 3014คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 3830/0 16/02/2564
 15. 3015คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 3795/0 16/02/2564