ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 1040/0 6/11/2566
 2. 17คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 2194/0 3/10/2565
 3. 18คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3883/0 25/05/2564
 4. 19คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 3409/0 25/05/2564
 5. 20คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 3152/0 25/05/2564
 6. 21คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 3015/0 25/05/2564
 7. 22คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 3067/0 29/04/2564
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2986/0 22/04/2564
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 3177/0 22/04/2564
 10. 25คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2884/0 22/03/2564
 11. 26คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 3013/0 22/03/2564
 12. 27คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2985/0 22/03/2564
 13. 28คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2929/0 22/03/2564
 14. 29คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 3324/0 16/02/2564
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 3293/0 16/02/2564