ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 937/0 3/10/2565
 2. 17คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 2463/0 25/05/2564
 3. 18คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 2053/0 25/05/2564
 4. 19คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 1779/0 25/05/2564
 5. 20คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 1727/0 25/05/2564
 6. 21คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 1752/0 29/04/2564
 7. 22คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 1677/0 22/04/2564
 8. 23คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 1871/0 22/04/2564
 9. 24คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 1679/0 22/03/2564
 10. 25คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 1795/0 22/03/2564
 11. 26คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 1779/0 22/03/2564
 12. 27คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 1760/0 22/03/2564
 13. 28คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 1939/0 16/02/2564
 14. 29คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 1929/0 16/02/2564
 15. 30คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : น... 1821/0 16/02/2564