ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 10

 1. 136คนพิการคนหูหนวก สาขาวิชาหูหนวกศึกษา 764/0 6/11/2566
 2. 137คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 1922/0 3/10/2565
 3. 138คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 3610/0 25/05/2564
 4. 139คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 3143/0 25/05/2564
 5. 140คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 2891/0 25/05/2564
 6. 141คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 2752/0 25/05/2564
 7. 142คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 2805/0 29/04/2564
 8. 143คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 2731/0 22/04/2564
 9. 144คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 2915/0 22/04/2564
 10. 145คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 2631/0 22/03/2564
 11. 146คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 2750/0 22/03/2564
 12. 147คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 2724/0 22/03/2564
 13. 148คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 2666/0 22/03/2564
 14. 149คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 3059/0 16/02/2564
 15. 150คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 3033/0 16/02/2564