ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 201

 1. 3001เปิดรับสมัครด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่ายบริหารอาคาร ) ผู... 115/0 20/09/2565
 2. 3002รับสมัครงานสำหรับคนพิการตำแหน่ง พนักงานสจ๊วต,พนักงานรีดผ้า,พนักง... 741/0 5/08/2565
 3. 3003รับสมัครงานคนพิการ Tyrolit Olympus Co., Ltd. 1215/0 24/05/2565
 4. 3004รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 1266/0 3/05/2565
 5. 3005รับสมัคร Admin (คนพิการ) 1223/0 28/04/2565
 6. 3006รับสมัครพนักงานผู้พิการ 1161/0 22/04/2565
 7. 3007บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครงานคน... 1014/0 20/04/2565
 8. 3008รับสมัครงานผู้พิการ ประเภท 3 (มีบัตรคนพิการ) ฝ่ายผลิต 978/0 19/04/2565
 9. 3009พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 1562/0 19/01/2565
 10. 3010รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 1356/0 11/01/2565
 11. 3011รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 1586/0 8/12/2564
 12. 3012รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 1527/0 8/12/2564
 13. 3013รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 1673/0 8/12/2564
 14. 3014เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 2187/0 5/07/2564
 15. 3015เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 2196/0 5/07/2564