ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 2

 1. 16เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานง... 73/0 15/07/2562
 2. 17เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 146/0 12/07/2562
 3. 18เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ สามารถสื่อสารทางการออก... 188/0 12/07/2562
 4. 19เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : ประเวศ กทม. 118/0 12/07/2562
 5. 20เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : สวนหลวง กทม. 124/0 11/07/2562
 6. 21เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงา... 514/0 5/07/2562
 7. 22เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าใน HOT POT BUFFET ... 440/0 5/07/2562
 8. 23เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล : ปทุมธานี 350/0 5/07/2562
 9. 24เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางใหญ่ นนทบุ... 377/0 5/07/2562
 10. 25เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานพับกระเป๋า : เ... 420/0 3/07/2562
 11. 26เชิญคนพิการเข้าทำงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 467/0 27/06/2562
 12. 27เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานดูแลสวน :บางรัก ก... 572/0 21/06/2562
 13. 28เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ ... 1012/0 21/06/2562
 14. 29เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 766/0 20/06/2562
 15. 30เชิญคนพิการที่มีทักษะกราฟฟิก เข้าทำงานตำแหน่ง Graphic Designer :... 791/0 19/06/2562