ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center, ... 142/0 23/06/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 155/0 23/06/2560
 3. 3เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท... 265/0 21/06/2560
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 314/0 21/06/2560
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านสายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : บาง... 428/0 19/06/2560
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โพส... 688/0 15/06/2560
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 655/0 15/06/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 624/0 15/06/2560
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง QC Inspector : นิคมอุตสาหกรรมบางกอกฟ... 966/0 6/06/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน... 814/0 6/06/2560
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบุคคล-ส... 728/0 6/06/2560
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 759/0 6/06/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน... 784/0 6/06/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการและรับโท... 727/0 6/06/2560
 15. 15เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ /ได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านเจ้าหน้... 1329/0 31/05/2560