ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด งานคร... 82/0 14/12/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 70/0 14/12/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : คลองหล... 53/0 14/12/2561
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS : จตุจักร กทม. 795/0 26/11/2561
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Help Desk Suppor... 690/0 26/11/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : ปท... 596/0 19/11/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : ... 599/2 19/11/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : วัฒ... 518/0 19/11/2561
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 622/0 19/11/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน : สาขา Me... 769/0 30/10/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 732/0 30/10/2561
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายยาประจำร้าน : บ้านโพธิ์ ฉะเ... 623/0 30/10/2561
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 836/0 30/10/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ : จตุจั... 853/0 25/10/2561
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 894/2 25/10/2561