ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1รับสมัครงานคนพิการ Tyrolit Olympus Co., Ltd. 424/0 24/05/2565
 2. 2รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 465/0 3/05/2565
 3. 3รับสมัคร Admin (คนพิการ) 464/0 28/04/2565
 4. 4รับสมัครพนักงานผู้พิการ 424/0 22/04/2565
 5. 5บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครงานคน... 429/0 20/04/2565
 6. 6รับสมัครงานผู้พิการ ประเภท 3 (มีบัตรคนพิการ) ฝ่ายผลิต 335/0 19/04/2565
 7. 7พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 960/0 19/01/2565
 8. 8รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 754/0 11/01/2565
 9. 9รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 1023/0 8/12/2564
 10. 10รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 1050/0 8/12/2564
 11. 11รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 1104/0 8/12/2564
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 1754/0 5/07/2564
 13. 13เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 1746/0 5/07/2564
 14. 14เชิญคนพิการใช้เครื่องช่วยฟัง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี ... 1146/0 10/06/2564
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม : WFH (งานทำที่บ้... 1528/0 10/06/2564