ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 258/0 18/05/2561
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/ธุรการ : สมุทรสาคร (ม... 444/1 17/05/2561
 3. 3เชิญคนพิการที่เดินทางมาทำงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 392/0 15/05/2561
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสิน... 862/0 7/05/2561
 5. 5เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ปทุม... 704/2 7/05/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : หลัก... 528/0 7/05/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรว... 685/0 7/05/2561
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : ประเวศ กทม. 675/0 23/04/2561
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เมืองสมุทรปราการ 1093/0 23/04/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับ... 666/0 20/04/2561
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงาน พนักงานธุรการ/พนักงานคลังสินค้า : ปทุมวัน ก... 739/0 20/04/2561
 12. 12เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ เอกสาร : ถนนมิตรพันธ์ ... 919/0 10/04/2561
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ... 708/0 9/04/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 862/0 9/04/2561
 15. 15เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วัฒนา กทม. 925/0 5/04/2561