ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 339/0 11/01/2561
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเสาธง สมุทรปราการ 290/1 11/01/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 411/0 8/01/2561
 4. 4คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 344/0 8/01/2561
 5. 5เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเรียงบิล : จตุจักร กทม. 402/0 8/01/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้รถเข็น(ช่วยเหลือตนเองได้) เข... 536/0 4/01/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : จตุจ... 450/0 4/01/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : MBK ปทุม... 844/0 25/12/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแพ็คสินค้า : พญาไท กทม. 793/0 20/12/2560
 10. 10เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า/ธุรการ : ปทุมวัน กท... 841/0 20/12/2560
 11. 11เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : ปทุ... 597/0 20/12/2560
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่ง... 1126/0 15/12/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางการสื่อสาร เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ระยอง 847/0 15/12/2560
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1162/0 12/12/2560
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้/ได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 973/0 8/12/2560