ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 272/1 14/08/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางรัก กทม. 160/0 14/08/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ... 505/1 8/08/2561
 4. 4เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 493/0 8/08/2561
 5. 5เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : บางบอน กทม. 437/0 8/08/2561
 6. 6เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี : ยานนาวา กทม. 363/0 8/08/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 481/0 8/08/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 664/0 2/08/2561
 9. 9เชิญคนพิการทางการได้ยิน-หูหนวกเข้าทำงานตำแหน่ง (แม่บ้าน/ พนักงาน... 553/0 2/08/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเ... 802/4 17/07/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญ... 650/0 17/07/2561
 12. 12เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางพ... 826/0 17/07/2561
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ... 742/0 17/07/2561
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 725/0 11/07/2561
 15. 15เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา... 860/1 10/07/2561