ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานง... 51/0 15/07/2562
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานแพ็คกิ้... 131/0 12/07/2562
 3. 3เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ สามารถสื่อสารทางการออก... 177/0 12/07/2562
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานล้างจาน : ประเวศ กทม. 106/0 12/07/2562
 5. 5เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : สวนหลวง กทม. 119/0 11/07/2562
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงา... 500/0 5/07/2562
 7. 7เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าใน HOT POT BUFFET ... 435/0 5/07/2562
 8. 8เชิญคนพิการเพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล : ปทุมธานี 345/0 5/07/2562
 9. 9เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางใหญ่ นนทบุ... 371/0 5/07/2562
 10. 10เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานพับกระเป๋า : เ... 407/0 3/07/2562
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 460/0 27/06/2562
 12. 12เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานดูแลสวน :บางรัก ก... 566/0 21/06/2562
 13. 13เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับความพิการ ... 997/0 21/06/2562
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... 758/0 20/06/2562
 15. 15เชิญคนพิการที่มีทักษะกราฟฟิก เข้าทำงานตำแหน่ง Graphic Designer :... 780/0 19/06/2562