ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพ... 416/0 16/08/2560
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : บางรัก กทม. 292/0 16/08/2560
 3. 3เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ,รั... 315/0 16/08/2560
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานทางด้านพนักงานผลิต/ตกแต่งขนม (ม... 399/0 11/08/2560
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตำแห... 505/0 11/08/2560
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สมุทรปราการ 377/0 11/08/2560
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/บั... 496/0 11/08/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 328/0 11/08/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังส... 658/0 4/08/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : สมุท... 499/0 4/08/2560
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ลาดพร้าว กทม. 532/0 4/08/2560
 12. 12เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต/CCTV จำนวน หลายอัตรา... 519/0 4/08/2560
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อมูล : อ่อนนุช กทม. 640/1 1/08/2560
 14. 14เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ปทุมธานี 608/0 1/08/2560
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : เมืองสมุทรปราการ 466/0 1/08/2560