ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางบัวทอง นนทบุรี 673/0 6/02/2562
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บางขุนเทียน กทม. 896/1 23/01/2562
 3. 3เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุน : ลำ... 994/0 22/01/2562
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเช็คสินค้า : เมืองปทุมธานี 835/0 22/01/2562
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 983/0 22/01/2562
 6. 6เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 962/1 15/01/2562
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 844/0 15/01/2562
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุ... 860/0 14/01/2562
 9. 9เชิญคนพิการที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายสะดวก เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 927/0 14/01/2562
 10. 10เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธ... 923/0 14/01/2562
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเอกสาร : พญาไท กทม. 988/1 14/01/2562
 12. 12เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ... 1142/0 7/01/2562
 13. 13เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ภาษีเจริญ กทม. 962/0 7/01/2562
 14. 14เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 1063/1 7/01/2562
 15. 15เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 975/0 7/01/2562