ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคัดแยกรังนก (มีที... 416/0 24/04/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการก... 498/0 21/04/2560
 3. 3เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานส่งเอกสาร : ว... 409/0 21/04/2560
 4. 4เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พ... 417/1 21/04/2560
 5. 5เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า: กทม. 645/1 18/04/2560
 6. 6เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก 697/0 18/04/2560
 7. 7เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการประจำสาขา : บางเขน กทม. 544/0 18/04/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 593/0 18/04/2560
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 1386/0 5/04/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน... 1043/0 30/03/2560
 11. 11เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : ลาดกระบัง กทม. 1284/2 22/03/2560
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั... 1578/0 22/03/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุ... 1114/0 22/03/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรั... 928/0 20/03/2560
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 796/0 20/03/2560