ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : สาขา... 395/1 9/10/2561
 2. 2เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บางพลี สมุทรปราการ 219/0 9/10/2561
 3. 3เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : บา... 181/0 9/10/2561
 4. 4เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บางขุนเทียน กทม. 193/0 9/10/2561
 5. 5เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 489/0 3/10/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้า... 390/0 3/10/2561
 7. 7เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโ... 344/0 3/10/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานช่างประจำอาคาร ... 342/0 3/10/2561
 9. 9เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตรนเองได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/พน... 276/0 3/10/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิ... 975/0 19/09/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ทำงานตามความเหมาะสม :... 832/0 17/09/2561
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง Social Media & Digital Administrator... 587/0 17/09/2561
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คลังสิน... 810/4 13/09/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 710/0 13/09/2561
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบคอ... 543/0 13/09/2561