ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 200

 1. 2986เปิดรับสมัครด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ฝ่ายบริหารอาคาร ) ผู... 190/0 20/09/2565
 2. 2987รับสมัครงานสำหรับคนพิการตำแหน่ง พนักงานสจ๊วต,พนักงานรีดผ้า,พนักง... 823/0 5/08/2565
 3. 2988รับสมัครงานคนพิการ Tyrolit Olympus Co., Ltd. 1290/0 24/05/2565
 4. 2989รับสมัครงานสำหรับคนพิการ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ 1348/0 3/05/2565
 5. 2990รับสมัคร Admin (คนพิการ) 1288/0 28/04/2565
 6. 2991รับสมัครพนักงานผู้พิการ 1230/0 22/04/2565
 7. 2992บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครงานคน... 1069/0 20/04/2565
 8. 2993รับสมัครงานผู้พิการ ประเภท 3 (มีบัตรคนพิการ) ฝ่ายผลิต 1031/0 19/04/2565
 9. 2994พนักงานธุรการผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) 1611/0 19/01/2565
 10. 2995รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการและประสานงานทั่วไป 1414/0 11/01/2565
 11. 2996รับสมัครคนพิการ ทำงาน บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aero soft) 1633/0 8/12/2564
 12. 2997รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) 1571/0 8/12/2564
 13. 2998รับสมัครพนักงาน (operator) (ผู้พิการ) 1726/0 8/12/2564
 14. 2999เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 2235/0 5/07/2564
 15. 3000เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึก... 2251/0 5/07/2564